32 722 Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

’s-Gravenhage, 4 april 2011

Beatrix

Naar boven