Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232712 nr. 12

32 712 Wijziging van de Wet bodembescherming (Gebiedsgerichte aanpak van de verontreiniging van het diepere grondwater)

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 18 januari 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het geven van zekerheid aan ondernemers een belangrijke factor is in de opstelling van het wetsvoorstel;

verzoekt de regering bij de Europese Commissie duidelijkheid te krijgen over onder welke zorgvuldigheidseisen ten aanzien van de inschatting van de afkoopsom, het risico dat er alsnog ongeoorloofde staatssteun wordt vastgesteld, kan worden verkleind,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven