32 710 XIV Jaarverslag en slotwet Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2010

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 16 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de door de Dierenbescherming aangedragen alternatieven voor afschot van ganzen te bestuderen en te laten doorrekenen;

verzoekt de regering de veelbelovende innovatiealternatieven om ganzenschade te voorkomen zoals de draad op zonne-energie van Cabwim en de laserstralen en het ultrasoon geluid van het Safe Mills-project te accommoderen;

verzoekt de regering de Kamer over dit onderzoek en de ontwikkeling en ondersteuning van alternatieven te informeren in de herfst van 2011,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Naar boven