32 710 Financieel jaarverslag van het Rijk 2010

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID SAP C.S.

Voorgesteld 19 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het regeerakkoord aansluiting zoekt bij de klimaat- en energiedoelstellingen zoals die in Europa voor 2020 zijn afgesproken;

constaterende, dat ook op het terrein van milieu, natuur en biodiversiteit internationale afspraken zijn gemaakt;

constaterende, dat de regering uiterlijk 1 juni een plan van aanpak voor de green deal naar de Kamer stuurt;

verzoekt de regering in de green deal concrete en afrekenbare klimaat-, energie- en natuurdoelstellingen op te nemen voor 2015 en aan te geven hoe de green deal bij zal dragen aan het halen van die doelstellingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sap

Pechtold

Cohen

Roemer

Slob

Naar boven