32 708 Parlementair onderzoek Economische dimensie verduurzaming voedselproductie

Nr. 25 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2012

Hierbij bied ik aan uw Kamer het 3-jarenoverzicht van het Platform Verduurzaming Voedsel «De kracht van ketensamenwerking» aan1.

De staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven