Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232707 nr. 15

32 707 Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID APTROOT C.S.

Voorgesteld 16 mei 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gelet op de opdracht van de Kamer aan de Tijdelijke commissie Onderhoud en innovatie spoor naar aanleiding van de complexiteit bij de beoordeling van onderhoud- en realisatiebudgetten in relatie tot innovatie;

van oordeel dat de commissie gedegen onderzoek heeft gedaan naar de spoorsector en haar bevindingen heeft weergegeven in een heldere rapportage;

spreekt hier haar grote waardering voor uit;

roept de regering op, de aanbevelingen uit de rapportage ter harte te nemen en de Kamer een brief te doen toekomen waarin voor alle aanbevelingen wordt aangegeven of zij worden overgenomen, waarom dat al dan niet wordt gedaan en hoe de overgenomen aanbevelingen worden uitgevoerd;

spreekt voorts uit dat het rapport een goede basis biedt voor een gedachtewisseling met de regering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aptroot

Monasch

De Jong

Haverkamp

Bashir

Verhoeven

Van Tongeren

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Dijkgraaf

Ouwehand

Brinkman