Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201432706 nr. 65

32 706 Beveiliging zeevaartroutes tegen piraterij

Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 april 2014

In een schriftelijk overleg met uw Kamer over de stand van zaken Vessel Protection Detachments (Kamerstuk 32 706, nr. 63) hebben de betrokken Ministers toegezegd uw Kamer eind maart het beleidsstandpunt «inzet gewapende particuliere beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen» te doen toekomen.

Mede namens de Ministers van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie, meld ik u dat het niet mogelijk is gebleken het beleidsstandpunt binnen de gestelde termijn te voltooien. Uw Kamer zal het beleidsstandpunt medio april ontvangen, ter voorbereiding op het algemeen overleg over VPD’s op 23 april a.s.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert