Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332706 nr. 49

32 706 Beveiliging zeevaartroutes tegen piraterij

Nr. 49 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 juni 2013

De vaste commissie voor Defensie heeft mij en mijn collega van Buitenlandse Zaken 16 mei jl. verzocht de Kamer te voorzien van nadere informatie inzake Vessel Protection Detachments. Het is helaas niet mogelijk gebleken de reactie binnen de gestelde termijn te versturen. De informatie wordt uw Kamer uiterlijk 17 juni 2013 toegezonden.

De minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert