Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132706 nr. 12

32 706 Beveiliging zeevaartroutes tegen piraterij

Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 juni 2011

Dinsdag 21 juni jl. heb ik op het departement een delegatie van reders onder leiding van mevrouw Netelenbos ontvangen. In een constructieve bijeenkomst hebben wij standpunten en overwegingen uitgewisseld over de bescherming van koopvaardijschepen tegen piraterij. Er zijn inhoudelijk nog geen afspraken gemaakt.

Naar aanleiding van het overleg gaat een kleine werkgroep met vertegenwoordigers van Defensie en van de reders aan de slag om het wederzijdse inzicht verder te vergroten en concrete vervolgstappen te verkennen. Afgesproken is het overleg binnenkort voort te zetten. Ik heb onderstreept dat ik prijs stel op het directe contact met de reders en dat zij zich rechtstreeks tot Defensie kunnen richten als zij problemen hebben.

Tijdens het overleg is ook de inzet van gewapende particuliere beveiligers aan boord van koopvaardijschepen besproken. Een commissie onder leiding van Prof. Mr. J.L. de Wijkerslooth bestudeert thans de implicaties van bewapende particuliere beveiliging aan boord van koopvaardijschepen. De commissie zal deze zomer verslag uitbrengen en de regering zal vervolgens haar standpunt bepalen.

De minister van Defensie,

J. S. J. Hillen