32 706 Beveiliging zeevaartroutes tegen piraterij

Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 juni 2011

In de maanden maart en april 2011 heeft de regering twee zelfstandige militaire beveiligingsteams (Vessel Protection Detachments, VPD’s) ingezet aan boord van twee zeer kwetsbare zeetransporten ter bescherming tegen piraterij. Graag bied ik u in bijlage het evaluatieverslag van deze twee VPD inzetten aan.1

De minister van Defensie,

J. S. J. Hillen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven