Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201732698 nr. 32

32 698 Hoogwaterbeschermingsprogramma

31 710 Deltaprogramma

Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 februari 2017

Hierbij bied ik u de startbeslissing voor de rivierverruiming bij Oeffelt aan1.

In het Bestuurlijk Overleg MIRT Zuid-Nederland van 12 oktober 2016 is ingestemd met het Regionaal Voorstel voor de Maas. Onderdeel van die besluitvorming is het starten van een MIRT-Verkenning voor de rivierverruiming bij Oeffelt. De startbeslissing is opgesteld door de direct betrokken partijen: de provincies Noord Brabant (trekker) en Limburg, de gemeente Boxtel en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De startbeslissing is namens alle betrokken regionale partijen (mede) ondertekend door de gedeputeerde van Noord Brabant, de heer Van den Hout.

De MIRT-Verkenning Oeffelt richt zich op de verruiming van een flessenhals in de Maas ter plaatse van de provinciale weg N264 Oeffelt–Gennep. In de brede uiterwaard aan de Brabantse oever liggen twee infrastructurele grondlichamen. Door deze grondlichamen op twee plaatsen open te maken en de provinciale weg op deze plaatsen op een brug te leggen, krijgt de Maas meer ruimte. Deze ruimte wordt verder nog vergroot door aansluitend een afgraving en herinrrichting van de uiterwaard uit te voeren aan de Maasoever. Hiermee kunnen gebiedskwaliteiten en natuurwaarden verder worden vergroot en neemt het effect voor de hoogwaterbescherming verder toe.

Met de publicatie van de startbeslissing gaat de verkenning formeel van start.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl