Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201732698 nr. 31

32 698 Hoogwaterbeschermingsprogramma

31 710 Deltaprogramma

Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 januari 2017

Hierbij bied ik u de startbeslissing «Integrale verkenning Ravenstein–Lith» aan1.

In het Bestuurlijk Overleg MIRT Zuid-Nederland van 12 oktober 2016 hebben Rijk en regio ingestemd met het regionaal voorstel voor de Maas. Onderdeel van die besluitvorming is het starten van een integrale MIRT/HWPB-verkenning voor Ravenstein–Lith.

De startbeslissing is opgesteld door de direct betrokken partijen: het waterschap Aa en Maas (trekker), waterschap Rivierenland, de provincies Noord-Brabant en Gelderland, de gemeenten Oss, Maas en Waal, Wijchen, Natuurmonumenten, RWS en DGRW. De startbeslissing is namens alle betrokken regionale partijen (mede) ondertekend door de dijkgraaf van het waterschap Aa en Maas, tevens voorzitter van de stuurgroep voor de verkenning Ravenstein–Lith.

De verkenning richt zich op een integrale afweging van maatregelen voor hoogwaterveiligheid (dijkversterking en rivierverruiming) en de daaraan gekoppelde kansen voor gebiedsontwikkeling. In de verkenning wordt gekeken naar:

  • rivierverruimende maatregelen met een waterstandsdalend effect;

  • dijkversterking aan de Brabantse zijde van de Maas;

  • gebiedsontwikkeling op basis van het gebiedsbeeld «De Meanderende Maas».

Met de publicatie van de startbeslissing gaat de verkenning formeel van start.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl