Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632698 nr. 24

32 698 Hoogwaterbeschermingsprogramma

Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 oktober 2015

De «Regeling grote projecten» voorziet onder meer in een rapportage van de

Auditdienst Rijk (ADR) bij voortgangsrapportages. In dat kader doe ik u hierbij het rapport toekomen van de Auditdienst Rijk inzake de achtste voortgangsrapportage van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma1.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl