Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532698 nr. 19

32 698 Hoogwaterbeschermingsprogramma

Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 november 2014

De «Regeling grote projecten» voorziet onder meer in een rapportage van de Auditdienst Rijk (ADR) bij voortgangsrapportages. In dat kader doe ik u hierbij het rapport toekomen van de Auditdienst Rijk inzake de zesde voortgangsrapportage van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma1.

Overeenkomstig de aanwijzingen van de Regeling heeft het rapport betrekking op de kwaliteit en de volledigheid van de financiële en niet-financiële informatie in de voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer en op de beheersing en het beheer van het programma.

Er is een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de in de periode 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014 verantwoorde verplichtingen, uitgaven en ontvangsten. De Auditdienst Rijk concludeert dat de in artikel 12 van de Regeling grote projecten voorgeschreven financiële en niet-financiële informatie is opgenomen in de voortgangsrapportage en dat de in de voortgangsrapportage 6 opgenomen niet-financiële informatie ordelijk, controleerbaar en deugdelijk tot stand is gekomen. Daarnaast concludeert de Auditdienst Rijk dat de beheersing en het beheer van het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 in de onderzochte periode ten opzichte van de voorgaande periode aantoonbaar is verbeterd, maar op een paar punten nog niet geheel in overeenstemming is met het binnen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu intern vastgestelde programmaplan HWBP-2 en bijbehorende procedures. Ik streef ernaar om deze punten bij de volgende ADR rapportage verbeterd te hebben.

Verder geeft het rapport mij geen aanleiding tot het geven van commentaar.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl