Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232676 nr. 15

32 676 Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede uitbreiding van de reikwijdte ervan en wijziging van enige andere wetten (Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob)

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID BONTES

Voorgesteld 14 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat gemeenten geen uniform beleid hanteren voor wat betreft het toepassen van de Wet Bibob;

overwegende, dat een eenduidig beleid over de werkwijze bij de toepassing van de Bibob-wetgeving kan leiden tot een betere uitvoeringspraktijk;

overwegende, dat een betere uitvoeringspraktijk zal leiden tot een efficiëntere en effectievere bestrijding van georganiseerde misdaad;

verzoekt de regering om met modelbeleid te komen met daarin indicatoren die bepalend zijn voor het al dan niet inzetten van de Wet Bibob, zodat overheden, met name gemeenten, georganiseerde misdaad niet faciliteren of in de hand werken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bontes