Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232676 nr. 13

32 676 Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede uitbreiding van de reikwijdte ervan en wijziging van enige andere wetten (Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID BONTES

Ontvangen 14 maart 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel N, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste onderdeel vervalt «wordt «vier weken» vervangen door: acht weken en».

2. In het derde onderdeel vervalt «wordt de zinsnede «niet binnen vier weken» vervangen door: niet binnen acht weken en».

Toelichting

Dit amendement regelt dat de adviestermijn waarbinnen het Bureau BIBOB moet adviseren niet wordt verlengd. De huidige termijn van vier weken blijft derhalve gehandhaafd.

Bontes