Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232668 nr. 7

32 668 Structuurvisie ZuidasDok

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er een mogelijkheid bestaat de Noord/Zuidlijn naar Schiphol door te trekken en de metrolijn niet slechts te laten eindigen op station Amsterdam-Zuid;

overwegende dat verlenging naar Schiphol een serieuze en haalbare optie zou kunnen zijn, en dat Amsterdam al eerder voorstander was van deze mogelijkheid, maar dat er nooit serieus onderzoek is gedaan naar de kosten daarvan;

verzoekt de regering, om expliciet onderzoek te doen naar het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en daarbij gemeenten en bedrijfsleven te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Rouwe