Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232668 nr. 5

32 668 Structuurvisie ZuidasDok

Nr. 5 MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het nieuwe station Amsterdam-Zuid optimaal bereikbaar moet zijn voor de reiziger met hoofdletter R en ook voorbereid moet zijn op toekomstige groei;

verzoekt de regering, bij de verdere uitwerking van de scope van station Amsterdam-Zuid:

  • in de sporenlayout en ruimtelijke reservering rekening te houden met een mogelijke toekomstige wens voor keersporen aan de westzijde van station Amsterdam-Zuid;

  • een toegang aan de oostzijde (Beethovenstraat) op te nemen in het ontwerp,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink