Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232668 nr. 4

32 668 Structuurvisie ZuidasDok

Nr. 4 MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de geplande Noord/Zuidlijn vooralsnog eindigt bij de Zuidas;

overwegende dat de bereikbaarheid van Amstelveen van belang is voor de Zuidas en Amsterdam;

overwegende dat de Noord/Zuidlijn technisch alsnog naar Amstelveen kan worden doorgetrokken;

overwegende dat het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Amstelveen zowel een onderdeel van een doorfasering van het ZuidasDok kan zijn als een op zichzelf staand project;

verzoekt de regering, in samenwerking met de regio:

  • bij de uitwerking van het ZuidasDok en het ontwerp van het station het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Amstelveen fysiek niet onmogelijk of onnodig duur te maken;

  • bij de uitwerking van de Amstelveenlijn als tram zo veel mogelijk rekening te houden met het in de toekomst eventueel doortrekken van de Noord/Zuidlijn-metro zodat dit niet onnodig duur wordt,

en de Kamer hierover voor het najaarsoverleg MIRT 2012 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink