Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232666 nr. 17

32 666 Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met de uitvoering van het kabinetsstandpunt «Spoor in beweging»

Nr. 17 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE JONG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 15

Voorgesteld 20 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat het salaris inclusief alle beloningen van de directie van NS en ProRail niet meer mag bedragen dan de balkenendenorm,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Jong