Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232666 nr. 12

32 666 Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met de uitvoering van het kabinetsstandpunt «Spoor in beweging»

Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GENT EN SLOB

Voorgesteld 13 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de spoorwegsector een van de grootste energieverbruikers van Nederland is;

overwegende, dat het in het bedrijfsleven steeds gebruikelijker wordt om te sturen op duurzaamheidindicatoren;

verzoekt de regering een kernprestatie-indicator (KPI) te ontwikkelen voor energieverbruik van ProRail en NS,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent

Slob