Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2017-2018
Kamerstuk 32660 nr. 68

Gepubliceerd op 11 september 2018 08:51

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier Bijlagen32 660 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Nr. 68 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 september 2018

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de publicatie «Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018» aan van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)1, waarom door uw Kamer op 4 juli 2012 bij de behandeling van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is verzocht (Kamerstuk 32 660, nr. 53).

De monitor wordt gemaakt door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in samenwerking met het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Cultureel Erfgoed (RCE). De monitor omvat de dertien nationale belangen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Het betreft de derde vervolgmeting en geeft informatie over de ontwikkeling van 2000–2016/2017.

In het notaoverleg over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van 14 november 2011 (Kamerstuk 32 660, nr. 49) met de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heb ik toegezegd in deze monitor ook aandacht te besteden aan de effecten van het schrappen van rijksbeleid ten aanzien van ruimtelijke ordening. Ook is toegezegd dat in de monitor de werking van de ladder voor duurzame verstedelijking opgenomen wordt. Beide onderwerpen vormen onderdeel van dit rapport.

Het PBL is een onafhankelijk instituut dat werkt volgens de Aanwijzingen van de Planbureaus, welke op 21 februari 2012 in de Staatscourant werd gepubliceerd. De inhoud van de publicaties van het PBL behoeft niet het standpunt van het kabinet weer te geven.

De onderzoeken van het PBL worden geplaatst op www.pbl.nl.

De gegevens van de monitor worden daarnaast gepubliceerd op www.compendiumvoordeleefomgeving.nl

Een gelijkluidende brief heb ik heden gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl