Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232660 nr. 37

32 660 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Nr. 37 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de leegstand in winkelvastgoed structureel toeneemt en dat er nu al in veel gemeenten een teveel aan winkelmeters bestaat;

overwegende, dat detailhandel nauwelijks aandacht krijgt in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en dat de «ladder voor duurzame verstedelijking» nauwelijks houvast biedt;

van mening, dat winkels in grote mate bijdragen aan de leefbaarheid van centrum- en woongebieden en dat het voorkomen en tegengaan van winkelleegstand prioriteit heeft;

verzoekt de regering de «ladder voor duurzame verstedelijking» aan te passen, zodat gemeenten bij iedere ontwikkeling van winkelmeters met lokale en interlokale effecten beschrijven op welke wijze rekening is gehouden met het tegengaan van winkelleegstand en niet de voorkeur is gegeven aan herstructurering of transformatie van bestaande

winkelpanden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Rouwe