Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232660 nr. 35

32 660 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Nr. 35 MOTIE VAN DE LEDEN DE ROUWE EN VAN BEMMEL

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het instrument Greenports zoals die nu in de concept-SVIR zijn opgenomen, een-op-een zijn overgenomen uit de Nota Ruimte;

constaterende, dat de ontwikkelingen binnen de agrosector in Noord-Holland Noord (Agriboard Noord-Holland Noord) sinds de Nota Ruimte zeer snel gegaan zijn en succesvol en bijna geheel vanuit de ondernemers zelf tot stand zijn gekomen;

constaterende, dat toekomstig beleid voor de sector zich zal gaan richten op gebieden die de status «Greenport» hebben;

overwegende, dat het gebied Agriboard Noord-Holland Noord erkenning dient te krijgen voor de resultaten die het de laatste jaren heeft geboekt;

verzoekt de regering om Agriboard Noord-Holland Noord toe te voegen als zesde Greenport in de SVIR,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Rouwe

Van Bemmel