Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232660 nr. 28

32 660 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Nr. 28 MOTIE VAN HET LID VAN BEMMEL C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de doelstelling is dat krimpregio's weer aantrekkelijk moeten worden om te wonen;

overwegende, dat deze regio's veel kansen kunnen bieden aan bewoners die op zoek zijn naar rust en ruimte;

overwegende, dat de vestiging van bedrijven belangrijk is voor de werkgelegenheid in deze regio's;

overwegende, dat in de structuurvisie een prikkel zou kunnen worden opgenomen waardoor deze regio's aantrekkelijker worden;

verzoekt de regering om in de structuurvisie de krimpregio's als regelarme zone te benoemen zodat het voor bedrijven aantrekkelijk wordt zich daar te vestigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bemmel

Houwers

De Rouwe