Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232660 nr. 27

32 660 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Nr. 27 MOTIE VAN HET LID VAN BEMMEL

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in de uitwerking van de AMvB Ruimte voor agrarische bedrijven een «ja, mits»-principe geldt;

overwegende, dat voor recreatieve bedrijven er in de praktijk nu een «nee, tenzij»-principe geldt;

overwegende, dat ook de recreatieve sector een belangrijke rol heeft in de inrichting en kwaliteit van de ruimte;

overwegende, dat de recreatieve sector een belangrijke economische pijler is in het buitengebied;

verzoekt de regering om de ter zake doende artikelen in de AMvB Ruimte dusdanig aan te passen dat de recreatieve bedrijven net als de agrarische bedrijven onder het «ja, mits»-regime gaan vallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bemmel