Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2014-2015
Kamerstuk 32647 nr. 41

Gepubliceerd op 30 januari 2015 11:49

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier32 647 Levensbeëindiging

Nr. 41 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 januari 2015

Bij brief van 27 juni 2014 (Kamerstuk 32 647, nr. 29) hebben de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ik u nader geïnformeerd over de instelling en de opdracht van de Evaluatiecommissie Tuitjenhorn, die onder voorzitterschap staat van mr. C.J.G. Bleichrodt. In deze brief is, conform het instellingsbesluit van de commissie, aangegeven dat de commissie uiterlijk op 31 januari 2015 haar evaluatie zal afronden.

Op verzoek van de commissie is de termijn voor het uitbrengen van het rapport verlengd tot 31 maart 2015. Mede doordat de commissie aanzienlijk meer gesprekken met betrokkenen heeft gevoerd dan aanvankelijk gedacht, heeft het feitenonderzoek langer geduurd.

Mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl