32 647 Levensbeëindiging

Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 oktober 2014

Hierbij bied ik u, zoals toegezegd tijdens het Algemeen Overleg inzake euthanasie d.d. 15 april jl. (Kamerstuk 32 647, nr. 25), de resultaten aan van het onderzoek dat in opdracht van de Stichting Levenseindekliniek is uitgevoerd naar het eerste jaar van de Stichting Levenseindekliniek en de begeleidende brief van Stichting Levenseindekliniek bij dit rapport1.

Onderzoekers van het AMC en VUmc hebben het eerste jaar van de Stichting Levenseindekliniek geëvalueerd. In deze periode waren er 709 unieke aanmeldingen bij de Stichting Levenseindekliniek. Hiervan is 47% afgewezen, 14% ingewilligd door de Stichting Levenseindekliniek, 11% ingewilligd door de eigen arts en 28% overleden of heeft het verzoek ingetrokken. De onderzoekers bevelen onder meer aan om de functie als kenniscentrum verder te ontwikkelen en nazorg bij een afwijzing van een verzoek te gaan bieden. De Stichting Levenseindekliniek heeft hierop in de begeleidende brief gereageerd dat de mogelijkheid van het leveren van nazorg onderzocht wordt en dat het reduceren van wachttijden de hoogste prioriteit heeft.

De overige resultaten van het onderzoek en de begeleidende brief vindt u in de bijlage.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven