32 645 Kernenergie

Nr. 81 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 31 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat burgemeesters in de grensregio zich zorgen maken over de veiligheid van verouderde Belgische kerncentrales;

overwegende dat de Onderzoeksraad Voor Veiligheid heeft geadviseerd om decentrale overheden nauwer te betrekken bij de besluitvorming in (inter)nationale energievraagstukken als daarbij de veiligheid van bewoners in het geding is;

verzoekt de regering, gemeenten nauwer te betrekken bij de besluitvorming en hierover ook in overleg te treden met de Belgische overheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Naar boven