32 645 Kernenergie

Nr. 79 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 31 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat bij nucleaire installaties toezicht wordt gehouden door stralingscontroleurs, die volledig onafhankelijk van de reguliere bedrijfsvoering kunnen handelen en ook niet op de loonlijst staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Naar boven