32 645 Kernenergie

Nr. 78 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 31 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het radioactief afval in de duinen bij Petten zo snel mogelijk moet worden overgebracht naar de COVRA;

overwegende dat het Rijk een lening van 82 miljoen euro verstrekt heeft voor de integrale bedrijfsvoering inclusief het opruimen van het historische afval;

constaterende dat in diverse rapportages wordt getwijfeld aan de haalbaarheid van 2022;

verzoekt de regering, maatregelen te nemen om het historische afval zo spoedig mogelijk, en zeker niet ná 2022, over te brengen naar de COVRA,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Naar boven