32 645 Kernenergie

Nr. 77 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 31 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de situatie rond de Belgische kerncentrales een grote bron van zorg vormt voor met name de inwoners van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg;

verzoekt de regering, aan te sluiten bij Duitsland en Luxemburg in het verzoek aan België om de kerncentrales bij Doel en Tihange stil te leggen en vervolgens België aan te bieden om te helpen bij de omschakeling naar alternatieve stroomvoorziening,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Naar boven