32 645 Kernenergie

Nr. 76 MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA

Voorgesteld 31 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat mensen in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg zich ongerust maken over het gevaar van nucleair materiaal bij kerncentrales en de gevolgen als het misgaat;

verzoekt de regering, de communicatie over nucleaire veiligheid te verbeteren zodat bewoners van de grensprovincies tijdig en beter weten waar ze aan toe zijn, en hiervoor een plan van aanpak aan de Kamer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remco Dijkstra

Naar boven