32 645 Kernenergie

Nr. 75 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 31 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering heeft besloten om de veiligheidsmaatregelen in een straal van 100 kilometer rond kerncentrales te harmoniseren met Duitsland en België;

overwegende dat Nederlands grondgebied in de 100 kilometerzone ligt van meerdere buitenlandse kerncentrales;

verzoekt de regering om, te inventariseren wat de actuele status is van alle relevante binnenlandse en buitenlandse veiligheids- en evacuatieplannen;

verzoekt de regering voorts, aan te geven wanneer alle plannen volledig gereed zullen zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Naar boven