32 645 Kernenergie

Nr. 73 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 31 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat kernenergie door het Euratom-verdrag een speciale positie binnen de EU heeft ten opzichte van andere energiesoorten op het gebied van financiering, verzekering en onderzoek;

verzoekt de regering, in Europa te agenderen op welke wijze de speciale positie van kernenergie afgebouwd kan worden en een gelijk speelveld voor alle energiebronnen gecreëerd kan worden, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Naar boven