32 645 Kernenergie

Nr. 72 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 31 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering heeft besloten om de veiligheidsmaatregelen te treffen in een straal van 100 kilometer rond kerncentrales en deze te harmoniseren met Duitsland en België;

verzoekt de regering om, te onderzoeken hoe inspraak voor bewoners, binnen die straal van 100 kilometer, op de veiligheid van kerncentrales vormgegeven kan worden, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Naar boven