32 645 Kernenergie

Nr. 71 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN AGNES MULDER

Voorgesteld 31 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Minister van Economische Zaken en sinds kort de Minister van Infrastructuur en Milieu informele afspraken maken over gezamenlijke inspecties van en informatievoorziening over kerncentrales met hun Belgische collega's;

overwegende dat de Belgische Hoge Gezondheidsraad pleit voor Europese coördinatie ten aanzien van kerncentrales;

overwegende dat structurele afspraken met buurlanden over nucleaire installaties bijdragen aan het vertrouwen van inwoners en overheden;

verzoekt de regering, in gesprek te gaan met België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, en geharmoniseerde, structurele afspraken over vergunningverlening, informatievoorziening bij incidenten en betrokkenheid bij inspecties na onvoorziene stillegging van nucleaire installaties vast te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Agnes Mulder

Naar boven