32 645 Kernenergie

Nr. 70 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 31 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het van groot belang is dat inwoners van Nederlandse gemeenten gelegen nabij kerncentrales in het buitenland voorzien worden van betrouwbare informatie bij een incident met of stillegging van een kerncentrale;

overwegende dat de veiligheidsregio al een rol heeft met betrekking tot de rampen- en crisisbeheersing in het geval van zware (nucleaire) ongelukken;

verzoekt de regering, de rol van de veiligheidsregio in de onafhankelijke informatievoorziening omtrent een incident of stillegging van een nabijgelegen kerncentrale te versterken, en zo nodig daarin samen te werken met de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS),

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Naar boven