32 645 Kernenergie

Nr. 69 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 31 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er twijfels zijn gerezen over de vraag of Nederland wel voldoende is voorbereid op een kernramp en dat de zorgen hierover zo snel mogelijk moeten worden weggenomen;

verzoekt de regering, de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) formeel te

verzoeken om een onderzoek te overwegen naar de vraag of Nederland voldoende is voorbereid op een kernramp en de Gezondheidsraad bij dat onderzoek te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Naar boven