32 645 Kernenergie

Nr. 50 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 april 2013

Recent zijn er twee onderzoeken uitgevoerd naar diverse onderdelen van het stralingsbeschermingsbeleid in Nederland. Hierbij wil ik uw Kamer de eindrapporten van beide onderzoeken aanbieden1.

Het eerste onderzoek is een beleidsevaluatie van Berenschot van het Nederlandse stelsel van stralingsbeschermingsbeleid vanuit de invalshoek van milieubescherming.

Het tweede is een onderzoek van het RIVM naar de achteruitgang van stralingsbeschermingexpertise in Nederland.

In mei zal ik uw Kamer een beleidsreactie op beide rapporten toezenden.

De minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven