32 645 Kernenergie

Nr. 47 MOTIE VAN HET LID KLEVER

Voorgesteld 6 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat kernenergie geen CO2 produceert en van de bouw tot de ontmanteling even weinig broeikasgas per kWh als een windmolen;

overwegende dat de 4% kernenergie in Nederland een bijdrage kan leveren aan het halen van de norm van 16% duurzame energie van dit kabinet, indien kernenergie wordt meegeteld als duurzame energie;

constaterende dat daarmee het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse huishoudens ontlast kunnen worden, doordat er op korte termijn minder miljarden aan subsidies nodig zijn voor hetzelfde resultaat;

verzoekt de regering, kernenergie te beschouwen als duurzame energie en zodoende mee te laten tellen in het aandeel duurzame energie in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klever

Naar boven