32 645 Kernenergie

Nr. 46 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 6 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de minister van Economische Zaken verantwoordelijk is voor de energievoorziening, de vergunningverlening en het toezicht op kerncentrales;

overwegende dat een van de lessen uit de ramp in Fukushima was dat de vergunningverlening en het toezicht volledig gescheiden moeten zijn, zoals ook al geregeld is in verdragen;

verzoekt de regering, vergunningverlening voor en toezicht op kerncentrales bij verschillende ministeries onder te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Naar boven