32 641 Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID PETERS

Voorgesteld 8 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat voor het papieren boek vanwege zijn maatschappelijk belang een laag btw-tarief van 6% geldt;

constaterende, dat voor de digitale versie van datzelfde boek een hoog btw-tarief van 19% geldt;

verzoekt de regering om in lijn met Europese ontwikkelingen, zich sterk te maken voor een laag btw-tarief voor e-boeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

Naar boven