32 641 Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID DE LIEFDE C.S.

Ontvangen 8 december 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, wordt na onderdeel F, een onderdeel ingevoegd, luidende:

G

In artikel 30 wordt de zinsnede «en vervolgens telkens na vijf jaar» vervangen door: en vervolgens telkens na drie jaar.

Toelichting

De indiener beoogt met dit amendement de periode waarna de Wet op de vaste boekenprijs geëvalueerd dient te worden te verkorten van vijf naar drie jaar. De snelheid van veranderingen op het terrein van boekenverkoop, zoals verkoop via internet en het e-book, maken een eerdere evaluatie wenselijk.

De Liefde

Van der Werf

Van der Ham

Peters

Naar boven