Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132637 nr. 8

32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN

Voorgesteld 27 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat innovatie niet alleen in sectoren, maar ook in regio's en clusters ontstaat;

overwegende, dat de minister in zijn bedrijfslevenbeleidsbrief hiervan wel voorbeelden geeft, maar voor de topteams hier nog geen concrete handen en voeten aan geeft;

verzoekt de regering om de topteams te stimuleren een inventarisatie te maken van de geografische concentraties van topsectoren en de bestaande samenwerkingsverbanden en stakeholders en deze te betrekken in de actieagenda zodat de kracht van de regio en bestaande samenwerkingsprojecten afdoende wordt meegenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven