Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932637 nr. 333

32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 333 MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN WÖRSDÖRFER

Voorgesteld 8 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ondernemers zich ergeren aan het ongevraagd benaderen door bedrijven zonder daarvoor toestemming te hebben gegeven;

constaterende dat bij ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid, zoals eenmanszaken, het woonadres wordt geregistreerd en op verzoek moet worden verstrekt door de KvK, waarbij derden deze gegevens onder andere gebruiken voor ongevraagde directmarketingactiviteiten;

constaterende dat ondernemers wanneer zij zich bij de KvK inschrijven de non-mailing-indicator kunnen activeren, waarmee zij aangeven niet benaderd te willen worden voor ongevraagde direct marketing;

constaterende dat partijen, die ondernemers benaderen met ongevraagde direct marketing, deze non-mailing-indicator onvoldoende respecteren;

overwegende dat ergernissen kunnen worden voorkomen en privacy kan worden geborgd indien ook ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid alleen voor directmarketingactiviteiten benaderd mogen worden als zij expliciet hebben aangegeven dit te willen;

overwegende dat de Staatssecretaris van EZK ook voor ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid wil regelen dat zij straks alleen nog telefonisch benaderd mogen worden als zij daar expliciet toestemming voor hebben gegeven via een zogenoemd opt-insysteem;

verzoekt de regering, om bij ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid het woonadres af te schermen voor niet geautoriseerde organisaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch

Wörsdörfer