Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132637 nr. 3

32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 3 MOTIE VAN HET LID DIJKSMA

Voorgesteld 27 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat innovatiemiddelen niet langer regionaal maar sectoraal worden verdeeld en dat de regio's niet zijn vertegenwoordigd in de topteams die de businesscases voor de sectoren vaststellen;

constaterende, dat regio's hierdoor niet langer direct betrokken zijn bij de vormgeving van het innovatiebeleid, ondanks dat dit van grote invloed is op onder meer de regionale economie en het regionale onderwijs;

verzoekt de regering om de regio's de mogelijkheid te bieden om een bijdrage te leveren aan het opstellen en uitvoeren van de businesscases, waarbij ook de mogelijkheid van cofinanciering door regio's wordt betrokken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijksma