Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632637 nr. 233

32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 233 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 maart 2016

Hierbij stuur ik u mijn toespraak die ik tijdens de Staat van de Economie op 11 februari 2016 heb gehouden1. Daarmee geef ik gevolg aan de toezegging die ik heb gedaan tijdens het Algemeen Overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op 11 februari 2016.

Tijdens de Staat van de Economie heeft het CBS de economische groei en het aantal banen in 2015 bekendgemaakt. Daaruit bleek dat de Nederlandse economie vorig jaar met 1,9% is gegroeid en het aantal banen voor het eerst is toegenomen tot meer dan 10 miljoen.

In mijn daaropvolgende toespraak heb ik benadrukt dat de Nederlandse economie in het afgelopen jaar met een groei van bijna 2% heeft laten zien bestand te zijn tegen de onzekere internationale ontwikkelingen, zoals de groeivertraging van de Chinese economie. Vervolgens ben ik ingegaan op verschillende factoren die in de toekomst een rem kunnen vormen op onze economie, zoals de lagere gaswinning, de lage arbeidsparticipatie van statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) en demografische ontwikkelingen. Om de economische groei en welvaart veilig te stellen, is het dus van belang om ons verdienvermogen verder te versterken, met name door het verhogen van de groei van de arbeidsproductiviteit. Daarbij heb ik gewezen op de mogelijkheden die robotisering biedt. Tot slot heb ik een oproep gedaan aan het jonge publiek in de zaal om met creatieve ideeën te komen en te laten zien waar Nederland goed in is, namelijk het omzetten van uitdagingen in lucratieve kansen.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl