Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632637 nr. 220

32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 220 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2015

Tijdens het AO Bedrijfslevenbeleid van 29 oktober jl. heb ik toegezegd om overleg te plegen met MKB Nederland over de toegankelijkheid van de MIT-regeling en de inschakeling van intermediairs bij aanvragen, en u hierover voor het einde van dit jaar te informeren (Kamerstuk 29 338, nr. 150). Ook heb ik toegezegd om in beeld te brengen bij hoeveel procent van de aanvragen voor de MIT-regeling en de S&O-afdrachtvermindering (WBSO) een intermediair is betrokken.

Helaas kan ik u niet binnen de gestelde termijn van informatie voorzien. Ik streef ernaar u zo spoedig mogelijk te informeren.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp