Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632637 nr. 215

32 637 Bedrijfslevenbeleid

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 215 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 november 2015

In het Algemeen overleg Wetenschapsbeleid op 11 februari 2015 heb ik u geïnformeerd over mijn voornemen om onderzoek te doen naar mogelijke belemmeringen voor doorgroei van academische start-ups in Nederland (Kamerstuk 29 338, nr. 144). In de brief van 7 maart 2015 over de Mid Term Review van het Valorisatieprogramma hebben de Minister van Economische Zaken en ik u schriftelijk geïnformeerd over dit voornemen (Kamerstukken 32 637 en 31 288, nr. 169).

De Technopolis Group heeft in opdracht van beide ministeries in dit kader onderzoek gedaan. Mede namens de Minister van Economische Zaken stuur ik u het eindrapport van Technopolis met de titel «De knelpunten voor doorgroeiende academische start-ups in Nederland»1.

Het rapport beschrijft tien knelpunten voor doorgroeiende academische start-ups in Nederland en bevat drie aanbevelingen aan de universiteiten en hun technology transfer offices, en drie aanbevelingen aan de overheid.

In het tweede kwartaal van 2016 zal ik een reactie op het rapport aan uw Kamer sturen.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.